Medialukutaito – sisältö ei ole kiinni Internetistä, vaan sinusta

Facebookissa on paljon kevyttä ja viihteellistä sisältöä, esim. julkaistaan oma lenkkireitti tai Check In paikalliseen ravintolaan. ”Onko se tärkeää ja kuinka se voi oikein ketään kiinnostaa”, kuuluu usein some-kriittisempien kysymys Facebookista puhuttaessa. Vanhan liiton journalistit ja poliitikot puolestaan saattavat suhtautua sosiaalisen median sisältöihin ylimielisesti ja leimaten sen esimerkiksi sielun kaatopaikaksi. Kriittinen tulee olla, mutta tässä asiassa he erehtyvät, heillä ei ole vain sosiaaliseen mediaan vaadittavaa medialukutaitoa.

Uusilta tekniikoilta ja toimintatavoilta odotetaan ”tärkeyttä”, jotta ne hyväksyttäisiin. Mitä tämä tärkeys edes on? Käytän koulutuksissa esimerkkinä sanomalehteä. Lukevatko ihmiset lehdestä kaiken vai vain sen mitä he pitävät tärkeänä? Jos lehden lukee kannesta kanteen, törmää monenlaiseen sisältöön: Sarjakuviin, mainoksiin, yleisöosastokirjoituksiin, hiukan kömpelöihin, jopa asiattomiin, tekstiviesteihin, mutta myöskin uutisiin ja pääkirjoituksiin, TV-ohjelmiin ja työpaikkailmoituksiin sekä poliisilta suoraan kopioituihin pikku-uutisiin. Kukaan ei lue tätä kaikkea, vaan silmä hyppii niihin asioihin, jotka todella lukijaa kiinnostavat, eli mitä he itse pitävät tärkeänä.

Myös perinteisessä mediassa on siis kevyttä, viihteellistä, kaupallista että asiasisältöä. Sosiaalisessa mediassa sisällön kirjo on vielä laajempi. Ilmeisesti Facebookille ja sosiaaliselle medialle asetetaan ”tärkeysrima” korkeammalle kuin perinteiselle medialle. Kaiken sisällön pitäisi olla kaikille tärkeää  ja kaikkien mielestä kiinnostavaa,  vaikka sisältöä ja tietoa pystyy paremmin suodattamaan ja jäsentämään, esimerkiksi Facebook ja Twitter-listojen kautta. Facebookilla on lisäksi uusi ”kiinnostuksen kohteet” -toiminto.

Perinteinen media on kaikille sama – sosiaalinen media on kaikille eri

Perinteisen median ja sosiaalisen median vertailussa hämää se, että perinteisen median näkymä on periaatteessa kaikille yhteismitallinen, mutta sosiaalisen median näkymä on kaikille eri. Voidaan esim. puhua päivän lehdestä tai TV-tarjonnasta, jonka kaikki pystyvät katsomaan suhteellisen samalla tavalla mennessään kotiin.

Sosiaalinen media puolestaan rakentuu pitkän ajan kuluessa muodostuneiden verkostojen ja niiden tuottaman sisällön varaan, joka puolestaan on kaikille ihmisille erilainen ja henkilökohtainen ja yleensä salasanojen takana. Tämän vuoksi sosiaalisen median tai edes Facebookin sisällöstä ei voi puhua samalla tavalla yhteismitallisesti kuin perinteisen median. Vaikka yhteisiä verkostoja ja sisältöjä olisikin, sosiaalisen median sisältö näkyy kaikille eri tavalla. Mikä oleellisinta, käyttäjä voi itse muuttaa ja vaikuttaa sisällön suuntaan, rakentumiseen ja leviämiseen. Sosiaaliseen mediaan liittyy sattumanvaraisuus, joka luo juuri sen viraalin ja yllättävän luonteen, josta se on tullut tunnetuksi.

Medialukutaito sosiaalisessa mediassa

Kirjastossa lukemista ei aloiteta hyllyn ensimmäisestä kirjasta ja jatketa järjestelmällisesti siitä eteenpäin. Koko sanomalehteä ei leimata törkyksi, jos sen tekstariosastolla on törkyä. Samalla tavalla kävellään virtuaalisen maailman ja sosiaalisen median käytävillä. Samalla tavalla joudutaan arvioimaan digitaalisen sisällön lähteitä, totuudenmukaisuutta ja perusteluja. Sielläkin valitaan vain ne sisällöt, jotka koetaan itselle kiinnostaviksi ja tärkeiksi.

Siinä missä ennen vaadittiin eri tyylijajien medialukutaitoa, kuten kolumni, uutinen, yleisöosastokirjoitus, sosiaalinen media on tuonut mukanaan verkostojen medialukutaidon ja erilaisten palveluiden lukutaidon sekä tiedon suodattamisen taidon vaatimuksen. Toiset palvelut ovat asiapitoisempia ja toiset leikkimielisempiä, kuten ylhäällä mainitsemani Foursquare. Ei kukaan vakavissaan pyri lähikaupan pormestariksi tai ole sitä mieltä, että Sport Trackerin kautta julkaistu lenkkeilyreitti olisi tärkeä sisältö kaikille sadalle Facebook-kaverille. Toisaalta blogeissa voidaan puhua vakavasti työelämän ilmiöistä, Twitterissä tunnustella toimialan uusia virtauksista ja Linkedinissä rekrytoida uusia ammattilaisia.

Jokainen kokoaa oman sosiaalisen mediansa, lukee ja keskustelee siitä mikä kiinnostaa ja pitää tärkeänä.

Sisältö ei ole kiinni Internetistä, vaan se on kiinni sinusta.

Mikko Manninen

PS: Just in case – vaikka digitaalista sisältöä oppisikin lukemaan voi kirjastoihin mennä ja perinteisiä lehtiä edelleen lukea.

Lisää samasta aiheesta, ”Sosiaalinen media on jokaiselle eri”, esim kollegani Harto Pöngän  blogissa. Uusista Facebookin ”kiinnostuksen kohteet – listoista” lisää kollegani Eero Leppäsen blogissa

Tämä teksti on osa mediakasvatuksen kurssin opintoja Oulun seudun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Advertisement

Google ja Facebook -mainokset, kumpi on parempi?

Google ja Facebook mainoksen vertaaminen on kuin vertaisi polkupyörää ja potkulautaa, ne toimivat erilaisin periaattein, mutta omaavat kuitenkin paljon yhteistä. Google edustaa vanhaa webbiä, jossa ihmiset hakevat tietoa. Facebook taas on osa sosiaalisen median kehitysvaihetta, jossa tieto tulee ihmisten luo. Yhteistä on se, että Google ja Facebook saavat molemmat omat tulonsa mainoksista, mainostaja pystyy ne itse asentamaan ja hyödyntämään massiivista käyttäjämäärää. Googlen osalta niitä näkyy hakutulosten vieressä, Facebookissa niitä näkyy käyttäjien profiilin tai uutisvirran vieressä. Haluamansa maantieteellisen sijainnin pystyy asettamaan molemmissa.

Facebookin mainostilastoja – harmaa=kohderyhmän määrä, vihreä=kohderyhmästä tavoitettu osa

Mutta sitten siihen tärkeimpään kysymykseen, kumpi on parempi?

Vertailu on erityisesti käyttäjäkokemuksesta ja käytettävyydestä. Tulokset perustuvat asiakkaille tai omalle firmalleni tekemään mainontaan ja arvioidaan asteikolla yhdestä ( * ) viiteen tähteen( * * * * * ). Tämä vertailu on vain minun näkökulmani.

Käyttöliittymän toimivuus ja selkeys

Facebook * * * * Keskeiset säätimet on koottu yhdelle lomakkeelle. Tavoitettava käyttäjämäärä näkyy esikatseluna heti. Käännökset saattavat olla välillä omituisia, mutta ohjeet ovat lyhyet ja pyritty vääntämään rautalangasta.

Google *  Asetusten tekeminen varsinkin tiliä avatessa on todella monivaiheista ja monimutkaista. Erilaisia vaihtoehtoja ja asetuksia on paljon, mutta käyttäjälle jää epäselväksi ohjaako mainoksen näkyvyyttä lopulta pikkutarkka asetusten tekeminen vai Googlen automatiikka ja ”laatupisteet”.

Vaikuttavuuden seuraaminen:

Facebook * * * * Klikkaukset ja mainoksen näkyvyyden seuraaminen, kuten näyttökerrat, klikkaukset ja uudet tykkääjät ovat Facebookissa lähes reaalliaikaista ja päivittyvät tiheään. Näkyvyyden eteneminen kuvattu kahdella erilaisella diagrammilla sekä lukumäärinä taulukossa.

Google * * Vaikuttavuustilastot päivittyvät yhden kerran päivässä (lukuun ottamatta laskutustietoja). Jos teet uusia asetuksia tai käynnistät uuden kampanjan, voit seurata vaikutusta vasta vuorokauden päästä.

Googlen mainoksen tilastoja

Hinta-vaikutukset

Facebook * * * * Facebookin mainokset ovat halvempia, kun vertaa saavutettujen näyttökertojen ja klikkauksien suhdetta ja määrää. Lisäksi Facebookissa voi seurata ”semi-tuloksia”, eli Facebook-sivun tykkääjiksi tuloa. Näet konkreettisesti, kuka henkilö tuli sivullesi tykkääjäksi mainoksen ansiosta.

Facebookin mainokset ovat maksaneet hiukan alle dollarin klikkaukselta ja Googlessa taas jonkin verran yli euron. Kun ottaa dollarin ja euron kurssin eron huomioon Google on selvästi kalliimpi.

Google * * * Mainosten klikkaus maksoi enemmän Facebookiin nähden. Kummassakaan ei voi asettaa kiinteää hintaa, vaan hinta määräytyy monimutkaisen mainostajien tarjouskilpailun perusteella. Ylärajan voi kuitenkin asettaa. Googlen mainoksissa etuna on mahdollisuus saada kävijöitä juuri oikeilla hakusanoilla ja oikeilta alueilta. Tätä etua kuitenkin hiukan vesittää käyttöliittymän monimutkaisuus, klikkauksien hinta, tilastojen hidas päivittyminen ja tunne siitä, ettei asetuksiin voikaan itse kovin paljoa vaikuttaa. Eri mainostekstien kokeilulla ja monia mainoksia testaamalla pääsee kuitenkin vähitellen parempiin tuloksiin.

[Edit 13.1.12 Palautteen ja testien pohjalta näyttäisi siltä, että Facebookissa tiukasti alueelle tai kohderyhmään kohdistettu mainonta laskee klikkauksen hintaa. Esim. Oulun korkeudelta pohjoiseen suunnattu mainos rullasi vielä hyvin 0,22 $ klikkauksen hinnalla ja 0,3 $ panoksella. 0,1$  panoksen kohdalla mainos (sposoroitu tarina) hyytyi, eikä saanut enää näyttökertoja. — Googlessa alueellisuus voi jopa nostaa hintaa, mutta (Googlen mielestä) hakusanoihin hyvin sopiva mainos taas laskee hintaa.]

Asiakaspalvelu

 Facebook * * Ohjeet ovat tiiviit, mutta jättävät paljon avoimeksi. Osa teksteistä on usein englanniksi. Suomenkielistä asiakaspalvelua ei ole, eikä myöskään puhelinnumeroa, johon voisi soittaa.

Google adwords -mainos
Facebook-mainos

 

 Google * * * * Googlen ohjeissa on lyhyt pikaversio, joka näkyy välittömästä, kun vie hiiren kysymysmerkin päälle. Myös pidemmät ohjeet löytyvät ohjekeskuksessa. Asiakaspalvelu on myös suomeksi ja toimii myös puhelinpalveluna. Tätä arvostavat varmasti monet nettimainontaa ensi kertaa tekevät. Google tarjoaa myös oman analytiikkansa pohjalta lisää avainsanoja, jotka voisivat sopia kampanjaan sekä lähettää omatoimisesti sähköpostilla ohjeita mainostamiseen.

Lopputulos

Facebook  * * * 1/2

Google        * *  1/2

Facebookin etu on näkyminen sosiaalisen median suosituimmassa palvelussa. Jos mainoksia pitää ärsyttävänä, niinkuin monet pitävät, on tarjolla vähemmän mainosmaisia malleja, kuten ”sponsoroitu tarina”, joita voi suunnata esim. sivun tykkääjien verkostoille.

Googlen mainostyökalu vaikutti monipuoliselta, mutta ilmeisesti pitkä historia on tuonut paljon päällekkäisiä vipuja ja hantaakeja. Kokonaisvaikutelma on sekava ja jähmeä.

Yksisuuntainen mainonta ei ole paras tapa hyödyntää sosiaalista mediaa, mutta se voi joissain tilanteissa olla hyvä täydennys. Yritykset laittavat vuosittain tuhansia tai kymmeniä tuhansia euroja lehtimainoksiin, jotka menevät saman tien saunan pesän sytykkeiksi. Samalla rahalla saisi Facebookista tai Googlesta aikamoisen näkyvyyspläjäyksen pitkäksi aikaa.

Facebookin klikkausmäärät ovat olleet aivan toista luokkaa kuin Googlen. Ne ovat myös halvempia ja välituloksena voi ainakin saada lisää tykkääjiä Facebook-sivulle (joita usein Facebookissa mainostetaan). Google sopii käyttöön, jossa tuotetta haetaan paljon vakiintuneilla hakusanoilla ja kilpailu hakutuloksien ensimmäisellä sivulla on kovaa. Facebook-mainosten käyttäjä taas tietää parhaimmillaan, kuka mainosta klikkasi (jos sivulle tulee myös uusi tykkääjä). Google-mainoksissa tiedät, millä hakusanoilla sivullesi tultiin ja pystyt paremmin hyödyntämään kävijäseurantaohjelmia.

Kävijäseurantaohjelmien avulla voit seurata, johtiko mainoksen klikkaaminen välittömään kauppaan. Sivulle kannattaakin laittaa sisältöä, josta asiakas voi heti hyötyä ja ryhtyä toimenpiteisiin haluamallasi tavalla. Vaikkei tilauksia välittömästi tulisikaan, toimivat mainokset brändin näkyvyyden tukena ja Facebook-verkoston rakentamisen apuna.

Mikko Manninen

Koivu Interactive tekee asiakkailleen myös Google ja Facebook mainontaa:

Facebook mainoskampanja 20 € (+alv )/päivä + Facebookin laskuttamat klikkaukset tai näyttökerrat

Google mainoskampanja 20 € (+alv)/päivä + Googlen laskuttamat klikkaukset tai näyttökerrat

Ota yhteyttä!